Audyt komunikacyjny

Home / Oferta / Consulting / Audyt komunikacyjny

Kwerenda komunikacji wśród konkurencji

Dbamy o jak najskuteczniejszy system komunikacyjny, stąd tak istotne jest badanie obecnej sytuacji komunikacyjnej w firmie, na co pozwala audyt komunikacyjny. Jest to badanie struktury organizacyjnej firmy i kanałów informacyjnych oraz czynników, jakie wpływają na działanie firmy.

Audyt wewnętrzny

Służy ocenie dotychczasowego funkcjonowania firmy, problemów jakie pojawiły się w związku z działaniami marketingowymi, a także badaniu tendencji rozwojowych.

Audyt zewnętrzny

Badamy czynniki, na które firma nie ma wpływu, m.in. otoczenie marketingowe, tendencje na rynku oraz zachowania konsumentów.

Przygotowujemy raport z dokonanych badań, aby mieli Państwo pełną informację dotyczącą otoczenia firmy, klientów, a także funkcjonowania kanałów informacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa. Proponujemy optymalne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy i jej potrzeb.