Monitoring mediów

Home / Oferta / Consulting / Monitoring mediów

Przegląd prasy, telewizji i innych nośników

W ramach monitoringu mediów oferujemy systematyczne lub okresowe monitorowanie określonych nośników komunikacyjnych. Pozyskane przez nas informacje są skrupulatnie analizowane i przetwarzane, gdyż nasze działania są ukierunkowane na optymalne zaspokojenie potrzeb klientów Państwa firmy.

Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa:

  • Analizę wizerunku firmy i jej konkurencji
  • Analizę wpływu mediów na reputację swojej firmy/produktu/marki i konkurencji
  • Przegląd tendencji rynkowych związanych z firmą/produktem/marką.