Strategia marketingowa

Home / Oferta / Consulting / Strategia marketingowa

Plan marketingowy

Priorytetem dla nas jest dbanie o dostosowanie Państwa zasobów do wyzwań, jakie stawia obecny rynek. Pragniemy doskonałego i harmonijnego rozwoju marki i produktów, optymalizacji zysków Państwa firmy i stworzenia trwałej przewagi nad konkurencją. Proponujemy działania strategiczne dla firmy/produktu/marki. Etapy tworzenia strategii marketingowej wyglądają u nas następująco:

  • Określenie celów i misji firmy/produktu/marki w połączeniu z zadaniami rynkowymi, jakie powinny one spełniać
  • Analiza: zewnętrzna i wewnętrzna
  • Zapoznanie się z ogólną sytuacją rynkową
  • Przygotowanie planu marketingowego na podstawie oczekiwań Klienta i budżetu, jaki zostanie na strategię przeznaczony.