Idea na plus

Identyfikacja
wizualna
Obsługa
Projektu

Stworzenie kreacji wizualnej projektu. Strona www, Komunikacja do pracowników,  Prowadzenie działań na facebooku. Przygotowanie materiałów reklamowych.

Fanpage
Facebook

Zaprojektowanie oraz Prowadzenie działań na Facebooku.

Materiały
Reklamowe

Przygotowanie materiałów reklamowych do komunikacji z pracownikami.